2022 07 08 Ślubowanie, medale i wyróżnienia

8 lipca słowa roty wypowiedziało 25 funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy po szkoleniu zostaną skierowani do pełnienia służby w Placówkach Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Komendant W-MOSG, pogratulował ślubującym wstąpienia w szeregi formacji.
Podczas uroczystości uhonorowano również funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał 13 zasłużonym złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej, nadanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczono 2 osoby. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał 16 osobom odznakę okolicznościową – Medal Trzydziestolecia Powołania Straży Granicznej wyróżniającym się w popularyzowaniu tradycji, historii i dokonań Straży Granicznej.
Odznakę Straży Granicznej odebrało 3 funkcjonariuszy SG. W trakcie przedsięwzięcia komendant oddziału wręczył pracownikom listy okolicznościowe z tytułu jubileuszu pracy zawodowej. Podziękował za trud pracy na rzecz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, życząc dalszych sukcesów zawodowych.

Powered by WPeMatico