30th anniversary of the FPOS (Principle 10)

This video was prepared to mark the 30th anniversary of the development and adoption of the Fundamental Principles of Official Statistics by the UNECE.
From January to June 2022 the Conference of European Statisticians is celebrating adherence to the Fundamental Principles through a series of country-led outreach campaigns, telling the story of the importance and impact of each of the Fundamental Principles on society and everyday life, and why they are important. All countries, organisations, members of the statistical community and users of statistics are invited to participate in this joint celebration.

We invite you to watch a special film prepared for the 30th anniversary: https://bit.ly/3HAlZrC

PL
Ten film został przygotowany z okazji 30. rocznicy opracowania i przyjęcia przez EKG ONZ Podstawowych Zasad Statystyki Oficjalnej.
Od stycznia do czerwca 2022 r. Konferencja Statystyków Europejskich będzie świętować przestrzeganie Podstawowych Zasad poprzez serię kampanii informacyjnych prowadzonych przez poszczególne kraje, opowiadających o znaczeniu i wpływie każdej z Podstawowych Zasad na społeczeństwo i życie codzienne, a także o tym, dlaczego są one ważne. Wszystkie państwa, organizacje, członkowie społeczności statystycznej i użytkownicy statystyk są zaproszeni do udziału w tym wspólnym świętowaniu.

Zapraszamy do obejrzenia specjalnego filmu przygotowanego na 30-stą rocznicę: https://bit.ly/3HAlZrC

Powered by WPeMatico