A18 Iłowa – Golnice, styczeń 2023 r.

Postęp praca na budowie A18 Iłowa – granica woj. oraz granica woj. – Golnice, gdzie trwa przebudowa jezdni południowej obecnie DK18.