AD, N, PJM – Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej – listopad 2022