AD, N, PJM – Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej – październik 2022