AD, N, PJM – Ocena bieżącej sytuacji ekonomicznej – wrzesień 2022