AD, N, PJM – Wystąpienie Prezesa NBP na dorocznym spotkaniu środowiska bankowego