AD, N – Stabilność cen − Na czym polega i dlaczego jest ważna?

Inflacja, hiperinflacja, deflacja – czym się różnią i jak są mierzone? Dlaczego niska i stabilna inflacja jest najlepsza? Jakie są negatywne skutki wysokiej inflacji dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Czemu banki centralne starają się utrzymać inflację na dodatnim poziomie?