10-lecie scentralizowanego INTRASTAT w Polsce

1 lutego 2021 r. mija 10 lat od rozpoczęcia działalności centralnej komórki INTRASTAT. System INTRASTAT został wprowadzony w Polsce z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej, czyli 1 maja 2004 r.
Początkowo komórki INTRASTAT funkcjonowały w 16 ówczesnych izbach. Zadanie to scentralizowano 1 lutego 2011 r. Wówczas powstała centralna komórka INTRASTAT w Szczecinie, a jej siedziba od początku mieści się w Lubieszynie.
INTRASTAT to statystyka obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Służy do przekazywania przez przedsiębiorców w kraju członkowskim informacji o dokonanych przywozach lub wywozach towarów do innych krajów należących do Unii Europejskiej. System INTRASTAT w Unii Europejskiej funkcjonuje od 1993 roku.