AD, N – Zasilanie banków komercyjnych w gotówkę a COVID-19

NBP informuje o działaniach realizowanych przez warszawski oddział okręgowy w obliczu COVID-19 w zakresie zasilania banków komercyjnych w gotówkę. Z filmu można się dowiedzieć:
– o zmianach w popycie na pieniądz materialny,
– o środkach podjętych w celu zabezpieczenia zdrowia użytkowników gotówki, np. poprzez wprowadzenie kwarantanny banknotów,
– o regule organizacyjnej mającej na celu zachowanie ciągłości pracy sortowni.