Cudzoziemiec W Pracy – wspólny projekt z udziałem Śląskiego Oddziału SG, listopad 2020 r.

Wspólny projekt Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, Urzędów Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy. Więcej: https://cudzoziemiecwpracy.pl/