KAS zatrzymała nielegalny transport 78 ton substancji ropopochodnej (audiodeskrypcja)

Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała 3 transporty, które nie były zgłoszone w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). Do wykrycia ropopochodnych zbiorników wykorzystano urządzenia RTG. Od stycznia 2020 r. na Dolnym Śląsku ujawniono już ponad 210 ton substancji ropopochodnej.