#SezonNaWiedzę BUDOWNICTWO: Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Co przed Nami?

Eksperci:

Dorota Cabańska – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Anita Kukawska – dyrektor, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji, MRPiT
Waldemar Izdebski – Główny Geodeta Kraju