#SezonNaWiedzę BUDOWNICTWO: Realizacja inwestycji z wykorzystaniem BIM – korzyści metodyki.

Eksperci:

Dominik Banaszak, przewodniczący zespołu ds. BIM, Krajowa Rada Izby Architektów RP

Dariusz Kasznia, prezes zarządu, Europejskie Centrum Certyfikacji BIM

Maciej Thel, naczelnik Wydziału Koordynacji i Rozwoju, Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji, MRPiT