#SezonNaWiedzę PZP: Sposoby udziału wykonawców w kształtowaniu procesu zakupowego w nowym PZP

Eksperci:

Przemysław Grosfeld, zastępca dyrektora, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, MRPiT
Mariusz Ciosek, koordynator zespołu ds. zamówień publicznych, Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, MRPiT