Skrócony odpoczynek załogi

Analiza danych cyfrowych pobranych z tachografu oraz kart kierowców wykazała, że każdy z nich skrócił odpoczynek tygodniowy o ponad dziewięć godzin. Kierowcy tłumaczyli inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego z Konina, że w Rosji nikt ich nie informował o sposobie wykonywania odpoczynku. https://tiny.pl/76vdb