Zgłoszenie umowy o dzieło [RUD]

Tutorial – jak zgłosić umowę o dzieło.

Kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło?
Ciebie, jeśli jesteś płatnikiem składek lub osobą fizyczną i zlecasz wykonanie dzieła (zawierasz z wykonawcą dzieła umowę) od 1 stycznia 2021 r.

Jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.) i nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.
Jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę o dzieło, musisz ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:
– zawrzesz z własnym pracownikiem,
– będą wykonywane na rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
– zawrzesz z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Jak przekazać informacje do ZUS o zawartych umowach o dzieło?
Na nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Formularz RUD możesz złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS od 1 stycznia 2021 r.

Formularz RUD jest też dostępny w wersji do samodzielnego wypełnienia i wydruku. Taki formularz można przekazać do ZUS w wersji papierowej.

Jakie dane musisz przekazać do ZUS?
W formularzu RUD podasz następujące dane:
1. w bloku I – swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe,
2. w bloku II – dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,
3. w bloku III – informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

Ważne!
W formularzu RUD dostępnym na PUE ZUS możesz przekazać informację o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Dla każdego wykonawcy wypełniasz odrębny formularz RUD.
W formularzu RUD do wypełnienia i wydruku możesz przekazać informację o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Na jednym formularzu możesz wykazać umowy dla maksymalnie dziesięciu wykonawców.

Kiedy poinformować ZUS o zawartych umowach?
Musisz zgłosić do ZUS umowy zawierane od 1 stycznia 2021 r. Masz na to 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Jeśli chcesz subskrybować nasz kanał, kliknij w link: http://www.youtube.com/user/ElektronicznyZUS?sub_confirmation=1

#zus #rud #zgłoszenieumowy