Program „Rodzina 800+” już od 1 stycznia 2024

Inwestujemy w przyszłość naszych dzieci 👨‍👩‍👧‍👦 Od 1 stycznia 2024 roku podwyższamy świadczenie wychowawcze #500Plus do #800Plus❗To realne zwiększenie wsparcia dla polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze "Rodzina 800+," tak jak wcześniej…

Nielegalne przekroczenie granicy w oku kamery

Cudzoziemcy testują różne taktyki nielegalnego przekroczenia granicy i szukają nowych sposobów ominięcia elektronicznych zabezpieczeń. W rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Białowieży zauważono grupę 14 mężczyzn, którzy przeprawili się przez…

Nie chcą ochrony w Polsce

Cudzoziemcy, którzy według niektórych potrzebują pomocy Polaków, nie chcą wcale ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce, nie chcą składać wniosków o ochronę w naszym kraju i czekać tu na…

Nielegalni migranci i służby białoruskie

Służby białoruskie kiedyś odpowiedzialne za ochronę granicy teraz zajmują się organizowaniem i zachęcaniem do jej nielegalnego przekraczania.Służby białoruskie cały czas zaangażowane są w ułatwianie cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi…

Pościg za kurierem PSG Rutka-Tartak

Na odcinku granicy polsko-litewskiej funkcjonariusze z Placówki SG w Rutce-Tartak po pościgu zatrzymali obywatela Łotwy, który przewoził 12 cudzoziemców. Wczoraj (12.09.2023 r.) w miejscowości Kadaryszki patrol Straży Granicznej przystąpił do…