Bantor – czworonożny funkcjonariusz SG odszedł na wieczną służbę.

Z początkiem roku otrzymaliśmy smutną wiadomość. Na wieczną służbę odszedł nasz pies służbowy SG 8-letni owczarek Bantor. Nawet 200 os. swoje zdrowie, a czasem życie zawdzięcza jego wyjątkowym umiejętnościom.
Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach czworonożny przyjacielu. Bantor był psem patrolowo-obronnym. Brał udział w wielu akcjach poszukiwawczych. Przez 7,5 roku służył w Podlaskim Oddziale SG.
Tworzył doskonały tandem wraz ze swoim przewodnikiem chor. SG Robertem Taudulem. Wielokrotnie opisywaliśmy akcje z udziałem tego psiego bohatera.