1 czerwca 2020 Ile sesji rozliczeniowych jest w banku?

Ile sesji rozliczeniowych jest w banku?

W większości przypadków takich sesji jest 3, chociaż trzeba pamiętać że w niektórych bankach lub produktach np. kontach firmowych takich sesji może być 2. Trzeba pamiętać również, że pomimo iż bank oferuje 3 sesje, to nie zawsze oznacza to że pieniądze trafią na konto docelowe w tym samym dniu. Szczegółowe informacje na ten temat można […]

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Od jakiej kwoty można założyć lokatę?

Od jakiej kwoty można założyć lokatę?

Z reguły banki jako minimalną kwotę lokaty podają 1000 zł, chociaż zdarzają się oferty gdzie minimalny próg to 500 zł czy nawet 1 zł. W tym ostatnim przypadku oferowane oprocentowanie będzie jednak minimalne. W naszym zestawieniu ofert lokat bankowych przy każdej z nich znajdziesz szczegółowe informacje na temat minimalnej kwoty jaka potrzebna jest do jej otwarcia.

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Co to jest inflacja?

Co to jest inflacja?

Proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Przeciwnym zjawiskiem do inflacji jest deflacja. Przyczyny inflacji: – nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez jego emisję przez bank centralny lub kreację w bankach komercyjnych, – niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców energetycznych), który prowadzi do ograniczenia zagregowanej […]

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Jak zdefiniować gotówkę?

Jak zdefiniować gotówkę?

Forma pieniądza w fizycznej postaci: monety i banknoty, charakteryzująca się najwyższym stopniem płynności. W przeciwieństwie do papierów wartościowych, depozytów terminowych, czeków i weksli posiadaną gotówką można dysponować w każdej chwili.

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Co to jest elixir?

Co to jest elixir?

Funkcjonujący w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej SA (KIR SA) międzybankowy system pośredniczący w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatniczych oraz wierzytelnościach w złotych. Jest to system rozliczeń netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów. Rozrachunek następuje w systemie SORBNET2 […]

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Na czym polega działalność finansowa?

Na czym polega działalność finansowa?

Działalność przedsiębiorstwa, której przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie źródeł finansowania lub ich spłata (oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści), w wyniku których ulega zmianie wysokość i struktura wniesionego kapitału własnego oraz zadłużenia finansowego jednostki. Działalność finansowa stanowi jeden z trzech z trzech podstawowych rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo ? obok działalności operacyjnej i inwestycyjnej. […]

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Co to jest autocassco?

Co to jest autocassco?

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (np. samochodów, motocykli) od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży. Ze względu na dobrowolny charakter tego ubezpieczenia, zakłady ubezpieczeń oferują ubezpieczenia autocasco z większym lub szerszym zakresem ubezpieczenia, co ma wpływ na wysokość składki. Podejmując decyzję o wyborze autocasco, […]

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Na czym polega oszczędzanie?

Na czym polega oszczędzanie?

Proces, który prowadzi do powstawania oszczędności. Wyróżnić można następujące motywy oszczędzania: – przezornościowy (sfinansowanie nieprzewidzianych, nagłych, ale koniecznych wydatków w przyszłości lub zabezpieczenie poziomu dochodów na emeryturze), – konsumpcyjny (zakup droższych dóbr trwałego użytku w przyszłości), – transakcyjny, płynnościowy ? (utrzymanie płynności regulowania zobowiązań), – spekulacyjny (związany ze zwiększaniem wartości zgromadzonych oszczędności). Oszczędzanie a inwestowanie: […]

Czytaj więcej
?