1 czerwca 2020 Od jakiej kwoty można założyć lokatę?

Od jakiej kwoty można założyć lokatę?

Z reguły banki jako minimalną kwotę lokaty podają 1000 zł, chociaż zdarzają się oferty gdzie minimalny próg to 500 zł czy nawet 1 zł. W tym ostatnim przypadku oferowane oprocentowanie będzie jednak minimalne. W naszym zestawieniu ofert lokat bankowych przy każdej z nich znajdziesz szczegółowe informacje na temat minimalnej kwoty jaka potrzebna jest do jej otwarcia.

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Na czym polega oszczędzanie?

Na czym polega oszczędzanie?

Proces, który prowadzi do powstawania oszczędności. Wyróżnić można następujące motywy oszczędzania: – przezornościowy (sfinansowanie nieprzewidzianych, nagłych, ale koniecznych wydatków w przyszłości lub zabezpieczenie poziomu dochodów na emeryturze), – konsumpcyjny (zakup droższych dóbr trwałego użytku w przyszłości), – transakcyjny, płynnościowy ? (utrzymanie płynności regulowania zobowiązań), – spekulacyjny (związany ze zwiększaniem wartości zgromadzonych oszczędności). Oszczędzanie a inwestowanie: […]

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Co to są finanse prywatne?

Co to są finanse prywatne?

(finanse przedsiębiorstw, finanse prywatnego sektora towarów i usług niefinansowych) – grupa zjawisk i procesów związanych z gromadzeniem, podziałem oraz wydatkowaniem zasobów pieniężnych w gospodarce, realizowanych przez przedsiębiorstwa niefinansowe. Dotyczy najbardziej istotnej grupy podmiotów z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki (wytwarza znaczącą część produktu krajowego brutto) i obejmuje następujące zjawiska pieniężne: – przychody – m.in. ze sprzedaży […]

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Co to są finanse osobiste?

Co to są finanse osobiste?

(finanse gospodarstw domowych) – część nauki o finansach zajmująca się zachowaniami gospodarstw domowych na rynku finansowym (subdyscyplina). Finanse osobiste zajmują się między innymi analizą potrzeb finansowych gospodarstw domowych i sposobów ich zaspokajania, badaniami rynku usług finansowych gospodarstw domowych oraz diagnozą postaw konsumentów wobec poszczególnych instrumentów i produktów finansowych.

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Co to jest cash back?

Co to jest cash back?

Usługa bankowa, dzięki której posiadacz karty płatniczej może pobrać gotówkę podczas dokonywania zakupów w sklepie. Z usługi cash back można skorzystać wyłącznie po dokonaniu płatności kartą płatniczą za towar (w przypadku płatności gotówkowej nie ma takiej możliwości). Przy zakupie klient zgłasza chęć podjęcia w gotówce dodatkowej kwoty. Kwota wypłacana w ramach tej usługi może być […]

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Do czego służy budżet domowy?

Do czego służy budżet domowy?

Zestawienie przychodów i rozchodów (w tym głównie wydatków) w ustalonym przedziale czasowym (budżet) w gospodarstwie domowym. Budżet domowy jest narzędziem efektywnie wspierającym zarządzanie finansami w gospodarstwie domowym. Budżety domowe są zwykle sporządzane w horyzoncie rocznym albo miesięcznym. Jeśli rozchody są równe przychodom, wówczas budżet ma charakter zrównoważony. Jeśli rozchody przewyższają przychody, wówczas budżet charakteryzuje się […]

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Co to jest bankowe konto internetowe?

Co to jest bankowe konto internetowe?

Rachunek oszczędnościowo-kredytowy, który można obsługiwać za pomocą internetu. Istnieją dwa rodzaje kont internetowych:- konta wyłącznie internetowe, które obsługiwane są tylko za pomocą internetu,- konta z dostępem do internetu, które obsługiwać możemy zarówno przez sieć, jak i za pośrednictwem oddziału banku. Banki podejmują coraz więcej działań, w celu przyciągnięcia nowych lub utrzymania starych klientów. Zazwyczaj koncentrują […]

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Co to są instrumenty finansowe?

Co to są instrumenty finansowe?

kontrakt, w wyniku którego u jednej z jego stron powstają aktywa finansowe, a u drugiej zobowiązania finansowe lub instrumenty kapitałowe.  Dzieli się je według pierwotnego terminu zapadalności (kryterium czasu): – krótkoterminowe – okres do zapadalności: do 1 roku, – średnioterminowe – okres do zapadalności: od 1 roku do 3 lat, – długoterminowe – okres do […]

Czytaj więcej
?