Co to jest elixir?

Jesteś w:
< Baza wiedzy

Funkcjonujący w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej SA (KIR SA) międzybankowy system pośredniczący w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatniczych oraz wierzytelnościach w złotych. Jest to system rozliczeń netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów. Rozrachunek następuje w systemie SORBNET2 Narodowego Banku Polskiego.

System pośredniczy w wymianie:
– poleceń przelewu,
– dowodów wpłaty,
– poleceń zapłaty,
– czeków gotówkowych i rozrachunkowych,
– not obciążeniowych (Gospodarcze Obciążenia Bezpośrednie – GOBI.
Poprzednikiem ELIXIR-u był system wymiany papierowych dokumentów SYBIR.

Poprzedni Co to jest debet?
Następny Co to jest hossa?