Co to jest lokata terminowa?

Jesteś w:
< Baza wiedzy

Lokata terminowa – jest to umowa między bankiem a klientem dotycząca lokowania środków pieniężnych zawierana na czas określony. Bank zobowiązuje się wypłacić kapitał wraz z odsetkami na koniec okresu umowy. Lokaty dzielą się na odnawialne i nieodnawialne. Przy pierwszej opcji po upływie terminu lokata jest automatycznie odnawiana. W przypadku tych drugich po upływie terminu środki zostają zwrócone klientowi. Klient, który podejmie środki przed terminem okresu lokaty ponosi konsekwencje, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek.

[su_button url=”https://zyskownelokaty.pl/produkt/lokaty-bankowe/” background=”#1fa715″ icon=”icon: certificate”]Sprawdź ofertę lokat bankowych[/su_button]

Previous Co to jest lokata progresywna?
Next Co to jest rachunek oszczędnościowy?
Zawartość