Co to jest odszkodowanie ubezpieczeniowe?

Jesteś w:
< Baza wiedzy

Jest to wypłata kwoty do wysokości sumy ubezpieczeniowej (lub sumy gwarancyjnej), do której jest zobowiązany ubezpieczyciel w przypadku zajścia zdarzenia losowego określonego w umowie ubezpieczeniowej. Odszkodowanie ubezpieczeniowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej zobowiązanego, poza szkodą majątkową (damnum emergens) obejmuje także utracone korzyści (lucrum cessans), a w szkodach na osobie może obejmować także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Podstawą wypłaty odszkodowania będzie umowa ubezpieczenia określona w art. 805 Kodeksu Cywilnego zawarta dobrowolnie lub wykonaniu nakazu ustawowego (zob. np. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych). Pomoc w uzyskaniu odszkodowania ubezpieczeniowego świadczy Rzecznik Ubezpieczonych, na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych. Pomoc można też znaleźć w komercyjnych biurach doradztwa ubezpieczeniowego.

Previous Co to jest lokata terminowa?
Next Co to jest opłata bankowa?
Zawartość