Co to jest opłata bankowa?

Jesteś w:
< Baza wiedzy

opłata pobierana przez bank za czynności dokonywane na rzecz klienta.

Do często spotykanych opłat bankowych należą:
– opłaty i prowizje za podstawowe usługi rozliczeniowe (np.: opłata za prowadzenie rachunku, realizację polecenia przelewu, polecenia zapłaty, zlecenia stałego, wpłaty gotówkowej na rachunek w innym banku, z tytułu świadczenia usług bankowości elektronicznej),
– opłaty i prowizje związane z obsługą kart płatniczych (np.: opłata za wydanie karty, wypłatę gotówki z użyciem karty debetowej, wypłatę gotówki w ramach usługi cash back),
– opłaty związane z realizacją wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy w instytucjach innych niż banki (np. na poczcie).

Poprzedni Co to jest odszkodowanie ubezpieczeniowe?
Następny Co to jest parabank?