Co to jest produkt bankowy?

Jesteś w:
< Baza wiedzy

To każdy rodzaj usługi oferowanej klientowi przez bank.
Istnieje wiele sposobów klasyfikacji produktów bankowych.
Ze względu na przedmiot czynności bankowej można je podzielić na trzy grupy:
– różne formy i rodzaje finansowania dla klientów,
– różne formy lokowania środków finansowych przez klientów, które są źródłem finansowania działalności banku,
– produkty służące obsłudze bieżącej działalności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych ? głównie związane z operacjami rozliczeniowymi.
Zaspokajają one potrzebę oszczędzania, zabezpieczenia przyszłości oraz racjonalnego i efektywnego gospodarowania wolnymi środkami finansowymi.
Inny podział produktów bankowych, zgodny z segmentacją rynku finansowego:
– produkty rynku pieniężnego,
– produkty rynku kapitałowego,
– produkty rynku kredytowego,
– produkty rynku pochodnych instrumentów finansowych (nazywane derywatywami lub derywatami),
– produkty rynku walutowego.
Duża część produktów bankowych oferowana jest w identycznej formie wielu klientom. To są tzw. produkty standardowe (ang. off-the-shelf ? z półki). Niektóre parametry produktu, takie jak: regulamin produktu, wzór umowy, zasady księgowania, czas i sposób realizacji, są niezmienne. Zmieniać się może natomiast cena, w zależności od klienta lub grupy klientów. Przykładowo, w przypadku produktów oferowanych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, takimi produktami standardowymi mogą być: rachunek bieżący, polecenie przelewu, karta płatnicza, wyciąg z rachunku, wpłaty i wypłaty gotówkowe, system bankowości elektronicznej. Oczywiście są również produkty niestandardowe, przygotowywane pod konkretnego klienta w ramach tzw. usług private banking. Przykładem takich produktów są np. lokaty negocjowane, przy których bank może zgodzić się na niestandardowe okresy lub oprocentowanie.
Przykłady produktów bankowych:
– kredyty,
– konta rozliczeniowe,
– konta oszczędnościowe,
– depozyty,
– karty kredytowe,
– karty płatnicze,
– portfel elektroniczny,
– faktoring,
– leasing,
– akredytywy,
– skrytki sejfowe,
– doradztwo,
– poręczenia,
– gwarancje,
– organizacja emisji długu.

Poprzedni Co to jest parabank?
Następny Co to jest rachunek oszczędnościowy?