Co to jest ROR?

Jesteś w:
< Baza wiedzy

(ROR) – rodzaj rachunku bankowego, przeznaczonego dla osób fizycznych. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, popularnie zwane „kontami osobistymi” lub „rachunkami osobistymi”, są podstawowym produktem bankowym, wykorzystywanym do gromadzenia środków finansowych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. ROR prowadzone są przez banki na podstawie umowy o prowadzenie rachunku.

Nie ma prawnych ograniczeń co do liczby rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, jakie może posiadać jeden właściciel. Minimalny wiek potrzebny do założenia ROR to 13 lat.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest rachunkiem a vista (zgromadzone środki są dostępne na każde żądanie właściciela, nie ma ograniczeń we wpłacaniu i wypłacaniu środków). Środki zgromadzone na rachunku są z reguły oprocentowane (najczęściej jest to najniższe oprocentowanie z wszystkich oferowanych przez bank form lokowania pieniędzy).

Previous Co to jest rachunek oszczędnościowy?
Next Co to są finanse osobiste?
Zawartość