Co to jest tajemnica bankowa?

Jesteś w:
< Baza wiedzy

Termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Oznacza wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje z wyjątkami przewidzianymi w ustawie.
Obowiązek zachowania tajemnicy bankowej ma bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe.

Previous Co to jest system bankowy?
Next Co to jest ubezpieczenie assistance?
Zawartość