Co to są pasywa?

Jesteś w:
< Baza wiedzy

termin księgowy oznaczający źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa. Istnieją generalnie dwa źródła pozyskiwania majątku: kapitały (fundusze) własne, przekazane jednostce przez właścicieli, oraz wypracowane w trakcie działalności jednostki gospodarczej kapitały (fundusze) obce, czyli wszelkie zobowiązania.
Każdy składnik aktywów musi mieć swoje źródło pochodzenia, zatem suma aktywów musi być zawsze równa sumie pasywów. Jest to podstawowe równanie bilansowe, wyrażające tzw. równowagę finansową.
Kryteria podziału pasywów
Składniki pasywów dzieli się według różnych kryteriów:
– w zależności od tego, czy są one pochodzenia własnego (kapitał własny) czy obcego (zobowiązania),
– w zależności od tego, czy pozostają trwale (kapitały własne) czy przejściowo w dyspozycji przedsiębiorstwa,
– według zapadalności (zobowiązania długo- i krótkoterminowe).

Poprzedni Co to są instrumenty finansowe?
Następny Co to są źródła przychodu?