1 czerwca 2020 Jak zdefiniować gotówkę?

Jak zdefiniować gotówkę?

Jesteś w:
< Baza wiedzy

Forma pieniądza w fizycznej postaci: monety i banknoty, charakteryzująca się najwyższym stopniem płynności. W przeciwieństwie do papierów wartościowych, depozytów terminowych, czeków i weksli posiadaną gotówką można dysponować w każdej chwili.

Zawartość
?