1 czerwca 2020 Na czym polega działalność finansowa?

Na czym polega działalność finansowa?

Działalność przedsiębiorstwa, której przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie źródeł finansowania lub ich spłata (oraz związane z tym pieniężne koszty i korzyści), w wyniku których ulega zmianie wysokość i struktura wniesionego kapitału własnego oraz zadłużenia finansowego jednostki. Działalność finansowa stanowi jeden z trzech z trzech podstawowych rodzajów działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo ? obok działalności operacyjnej i inwestycyjnej. […]

Czytaj więcej
?