1 czerwca 2020 Co to jest hossa?

Co to jest hossa?

(fr. hausse, pot. rynek byka, ang. bull market) – długotrwały trend wzrostowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Potoczna nazwa nawiązuje do metody ataku byka – uderza rogami z dołu do góry. Przeciwieństwem hossy jest bessa.

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Co to są instrumenty finansowe?

Co to są instrumenty finansowe?

kontrakt, w wyniku którego u jednej z jego stron powstają aktywa finansowe, a u drugiej zobowiązania finansowe lub instrumenty kapitałowe.  Dzieli się je według pierwotnego terminu zapadalności (kryterium czasu): – krótkoterminowe – okres do zapadalności: do 1 roku, – średnioterminowe – okres do zapadalności: od 1 roku do 3 lat, – długoterminowe – okres do […]

Czytaj więcej
1 czerwca 2020 Co to jest jednostka uczestnictwa?

Co to jest jednostka uczestnictwa?

tytuł prawny uprawniający do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. Jednostka uczestnictwa jest jedną z form tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Jednostka uczestnictwa nie jest fizycznie istniejącym dokumentem. Zakup i umorzenie jednostek uczestnictwa może wiązać się z poniesieniem odpowiedniej opłaty. Jednostki uczestnictwa reprezentują prawa majątkowe uczestnika funduszu inwestycyjnego. Fundusz może […]

Czytaj więcej