Co to jest hossa?

(fr. hausse, pot. rynek byka, ang. bull market) - długotrwały trend wzrostowy cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Potoczna nazwa nawiązuje do metody ataku byka -…

Co to jest jednostka uczestnictwa?

tytuł prawny uprawniający do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego. Jednostka uczestnictwa jest jedną z form tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Jednostka uczestnictwa nie jest…