1 czerwca 2020 Co to są źródła przychodu?

Co to są źródła przychodu?

Wg. słownika NBP źródła przychodu to pojęcie występujące w prawie podatkowym określające, skąd pochodzi przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym. Zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350) źródłami przychodów są: – Stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w […]

Czytaj więcej
?