Bezpieczeństwo danych w spisie – wersja z tłumaczem j. migowego

Twoje dane są bezpieczne! Wypełniając formularz spisowy NSP 2021, możesz być pewny_a, że Twoje dane nie będą ujawnione ani przekazane innym podmiotom. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej złamanie grozi kara pozbawienia wolności. Dane spisowe są również odpowiednio zabezpieczone pod względem informatycznym. System zabezpieczeń informatycznych polskiej statystyki publicznej jest na bieżąco sprawdzany i aktualizowany. Po zakończeniu spisu dane będą przekazywane do wiadomości publicznej jedynie w formie zagregowanej. W żadnym wypadku nie będą publikowane dane dotyczące poszczególnych osób lub pojedynczego gospodarstwa domowego. Odpowiedzi, które nam podasz, zostaną zanonimizowane i nie będą z Tobą łączone.

#GUS #statystyki #SpisPowszechny #LiczySięKażdy #LiczymySięDaPolski

Powered by WPeMatico