Briefing prasowy – Podsumowanie działań #MRiPS.

#RokWsparcia