Budowa drogi ekspresowej S1 Przybędza – Milówka, przebicie pierwszej nawy, październik 2022 r.

Film z przebicia pierwszej nawy tunelu (o dł. ok. 830 m) w masywie Baraniej Góry, na jezdni w kierunku Żywca. Przebicie drugiej nawy tunelu powinno nastąpić jeszcze w listopadzie br.
Trwa drążenie obu naw dłuższego tunelu TD2.
Więcej: www.gov.pl/web/gddkia-katowice/przebito-pierwsza-z-czterech-budowanych-naw-tuneli-na-s1-przybedza—milowka
#ŁączymyPolskę