Czym jest awizacja granicznej odprawy celnej? (audiodeskrypcja)

Na #PUESC udostępniliśmy dwie usługi:
1) Powiadom o planowanym dostarczeniu lub dostarczonym towarze na przejście graniczne
Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli:
• jesteś podmiotem zaangażowanym w obrót towarowy z zagranicą, w szczególności:
o importerem,
o eksporterem,
o przewoźnikiem,
o spedytorem,
o armatorem,
• reprezentujesz firmę kurierską,
• reprezentujesz agencję celną.
Dzięki usłudze:
• w możliwie najkrótszym czasie przejdziesz odprawę graniczną przesyłając zgłoszenie awizacyjne przed przybyciem towaru na wybrane lotnicze lub kolejowe przejście graniczne,
• umożliwisz funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej przeprowadzenie części procedur związanych z odprawą przed twoim przybyciem na granicę.
2) Zarezerwuj termin odprawy granicznej autokaru lub pojazdu ciężarowego
Usługa skierowana jest do ciebie, jeśli:
• jesteś przedstawicielem podmiotu, którego towar wywożony jest za granicę przez przejścia graniczne w Bezledach i Grzechotkach lub kierowcą, który ten towar przewozi,
• obsługujesz zorganizowane przewozy autokarowe przez przejścia graniczne w Bezledach i Grzechotkach lub jesteś kierowcą wykonującym taki przewóz.
Dzięki usłudze:
• zarezerwujesz termin odprawy wywozowej na drogowym przejściu granicznym w Bezledach lub Grzechotkach,
• zarezerwujesz termin odprawy autokaru wjeżdżającego lub wyjeżdżającego z Polski przez drogowe przejście graniczne w Bezledach lub Grzechotkach.
Wejdź na ➡️ https://www.puesc.gov.pl/, załóż konto i korzystaj z #eUsługKAS.
#awizacja

Powered by WPeMatico