Debata: Otyłość dzieci i młodzieży – na progu katastrofy

Najwyższa Izba Kontroli przedstawia wyniki kontroli, których tematyka dotyczy m.in. zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży, diagnostyki oraz dostępu do leczenia.

Najwyższa Izba Kontroli proponuje dyskusję dotyczącą zasadności stosowanych rozwiązań oraz dobrych praktyk pozwalających na optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia do profilaktyki i leczenia otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Debata z udziałem wybitnych ekspertów:

Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski – menedżer branży medycznej i urzędnik państwowy, ekspert w zakresie zarządzania i ekonomiki technologii medycznych. W latach 2016–2018 zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, od 2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

prof. med. i n. o zdrowiu Anna Fijałkowska – kardiolog, specjalista II st. chorób wewnętrznych, ekspert grupy Obesity and CVD Światowej Federacji ds. Otyłości, Krajowy Koordynator programu WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI), ekspert Rady Programowej ds. Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, członek Komisji Bioetycznej przy Instytucie Matki i Dziecka, członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, naukowiec i wykładowca.

dr hab. n. med. Paweł Matusik, prof. SUM – Kierownik Oddziału Klinicznego Pediatrii, Otyłości Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Kości Katedry Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej.

prof. n. med. i n. o zdrowiu, dr. hab. n. ekon. Marcin Czech – epidemiolog, ekonomista, ekspert w dziedzinie zdrowia publicznego, Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, Wiceminister Zdrowia w latach 2017-2019, związany z Instytutem Matki i Dziecka oraz Politechniką Warszawską.

dr hab. n. med. Michał Brzeziński – pediatra i gastrolog dziecięcy, adiunkt w Katedrze Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej, członek Zespołu ds. koordynowanej opieki nad pacjentami z rozpoznaną otyłością przy Ministrze Zdrowia.

Wyniki kontroli przedstawią:

Wiesław Motyka – Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie

Magdalena Gierlak – Koordynator ogólnopolskiej kontroli „Dostępność profilaktyki
i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych”, specjalista kontroli państwowej z Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie

Wydarzenie moderuje red. Klara Klinger