Dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku [tzw. żłobkowe]

2. ZUS przyjmuje elektroniczne wnioski o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, od 1 kwietnia 2022 r.

Wnioski mogą być składane wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Empatia lub bankowość elektroniczną.

Dofinansowanie przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki u opiekuna dziennego, jeśli rodzic nie otrzymuje na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Będą więc mogli z niego skorzystać rodzice:
1. na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
2. na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
3. na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia,
– jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki opiekuna dziennego.

Na dane dziecko, za ten sam okres, można będzie otrzymać dofinansowanie albo rodzinny kapitał opiekuńczy. Dlatego rodzic musi wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca, które uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub znajduje się pod opieką opiekuna dziennego. Rodzic musi zdecydować czy chce skorzystać z dofinansowania czy rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Do opłaty za pobyt dziecka w placówce nie wlicza się opłaty za wyżywienie.

Dofinansowanie jest wypłacane na rachunek bankowy placówki, do której uczęszcza dziecko.

Powered by WPeMatico