Druga zapowiedź Gali Finałowej konkursu „Moja Wizja Zero”

16 grudnia odbędzie się Gala Finałowa IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”. Zapraszamy do śledzenia transmisji z Gali na portalach Facebook oraz YouTube.

więcej informacji na:
https://www.krus.gov.pl/artykul/zaproszenie-do-udzialu-online-w-gali-finalowej-konkursu-moja-wizja-zero/