Edukacja głuchych i niedosłyszących dzieci i młodzieży wymaga głębokiej reformy (briefing prasowy)

Nauczyciele pracujący z niesłyszącymi uczniami nie muszą znać języka migowego, a do potrzeb uczniów, którzy się nim posługują nie dostosowano podstawy programowej, podręczników i arkuszy egzaminacyjnych.

W siedzibie Delegatury NIK w Poznaniu w dniu 14 grudnia 2022r. odbył się briefing prasowy, na którym omówiono wyniki kontroli „Edukacja głuchych i niedosłyszących dzieci i młodzieży”.

Wynika z niej, że w latach 2019-2022 system kształcenia nie zaspokajał potrzeb uczniów z niepełnosprawnością słuchu, choć powszechny i równy dostęp do wykształcenia zapewniają im konstytucja oraz Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych.