Funkcjonowanie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu;Finansowanie oświetlenia przestrzeni publicznej

Briefing prasowy w delegaturze NIK w Poznaniu, na którym przedstawiliśmy wyniki dwóch kontroli:
1. Funkcjonowanie Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu,
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowo-majątkowej
2. Finansowanie oświetlenia przestrzeni publicznej przez wybrane gminy województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego

W briefingu biorą udział: Karolina Wirszyc-Sitkowska – p.o. dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu, Sylwia Zakrzewska – główny specjalista kontroli państwowej, Joanna Kozak – doradca ekonomiczny oraz Łukasz Pawelski – doradca prawny, p.o. Rzecznika prasowego Najwyższej Izby Kontroli.