Funkcjonowanie wybranych jednostek sektora finansów publicznych wykonujących zadania analityczne

Briefing prasowy w Warszawie, na którym przedstawiamy wyniki kontroli przeprowadzonej w Krajowym Instytucie Mediów w Warszawie realizowanej w ramach kontroli: „Funkcjonowanie wybranych jednostek sektora finansów publicznych wykonujących zadania analityczne”.

W briefingu udział biorą: Filip Byczkowski – p.o. Wicedyrektora Departamentu Strategii Najwyższej Izby Kontroli, Janina Bielak – Doradca ekonomiczny, Michał Hackiewicz – Główny specjalista kontroli państwowej oraz Łukasz Pawelski – doradca prawny, p.o. rzecznika prasowego Najwyższej Izby Kontroli.