Funkcjonowanie wybranych jednostek sektora finansów publicznych

Briefing prasowy w Warszawie, na którym przedstawiamy wyniki kontroli przeprowadzonej w Instytucie Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi realizowanej w ramach kontroli: „Funkcjonowanie wybranych jednostek sektora finansów publicznych wykonujących zadania analityczne”.

W briefingu udział biorą: Filip Byczkowski – p.o. Wicedyrektora Departamentu Strategii Najwyższej Izby Kontroli, Janina Bielak – Doradca ekonomiczny oraz Łukasz Pawelski – doradca prawny, p.o. rzecznika prasowego Najwyższej Izby Kontroli.