Gala Finałowa IV Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero ”

Kino Luna, Warszawa, 16 grudnia 2022 r.