„Health of refugees from Ukraine in Poland. Survey findings”

Zapraszam do udziału w wydarzeniu „Health of refugees from Ukraine in Poland. Survey findings”
13 grudnia 2022 r., 10:00-14.15.

Wydarzenie jest organizowane przez Główny Urząd Statystyczny we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) oraz Urzędem Statystycznym w Rzeszowie w siedzibie GUS w Warszawie. W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych przez US Rzeszów na temat zdrowia uchodźców z Ukrainy w Polsce. Organizatorzy zaplanowali wystąpienia z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów specjalizujących się w tym zakresie.

Informacje są dostępne również na stronie Internetowej GUS: https://stat.gov.pl/wydarzenia/wydarzenia-miedzynarodowe/health-of-refugees-from-ukraine-in-poland-2022-survey-findings/

Zapraszamy do udziału! 13 grudnia 2022 r. godz.10:00!

**************
Join us for the presentation of the results of a survey on health of the refugees from Ukraine in Poland.
13 December 2022, 10.00-14.15

The event is organized by Statistics Poland in cooperation with the World Health Organization (WHO) and the Statistical Office in Rzeszów at the headquarters of the Statistics Poland in Warsaw. During the meeting, the results of survey conducted by the Statistical Office in Rzeszów on the health of refugees from Ukraine in Poland will be presented. The organizers have planned speeches with the participation of Polish and foreign experts specializing in this field.

Information is also available on the website of the Statistics Poland: https://stat.gov.pl/en/events/international-events/health-of-refugees-from-ukraine-in-poland-2022-survey-findings/

We invite to participate! December 13, 2022 at 10:00!