Informacja i dezinformacja – Zespół MALINYMONI – EKS 4.edycja

Film został stworzony w ramach Europejskiego Konkursu Statystycznego przez Zespół MALINYMONI ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Rzeszowie.

Zadaniem było przygotowanie filmów o tematyce: Informacja i dezinformacja. Oficjalne statystyki w świecie pełnym danych.
,,Wyobraźcie sobie, że zostaliście zaproszeni do organizacji młodzieżowej, aby zaprezentować film o problemach związanych z dezinformacją w społeczeństwie i roli, jaką mogą w pokazaniu stanu faktycznego odgrywać oficjalne statystyki.’’

Swój głos możesz oddać tu: https://rejestracja.stat.gov.pl/Gloso… Treści zamieszczone w utworach zespołów biorących udział w EKS, zgodnie z deklaracją autorów, zostały stworzone samodzielnie przez autorów na potrzeby konkursu, nie były nigdzie wcześniej publikowane ani przedstawiane w innych konkursach i nie naruszają one praw osób trzecich. Autorzy ponoszą wszelką odpowiedzialność za publikowane treści przedstawione w utworach. Dane statystyczne przedstawione w filmach pochodzą z różnych źródeł. Przedstawiane dane nie stanowią oficjalnego stanowiska Głównego Urzędu Statystycznego.

#StatystykaJestWażna #GUS #EKS #esc2021stat #DEZINFORMACJA