Informacje o Głównym Urzędzie Statystycznym w polskim języku migowym

W roku 2017 Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) ustanowiła 23 września międzynarodowym dniem języków migowych. Obchody tego dnia mają popularyzować tę formę komunikacji oraz zwrócić uwagę na różnorodność języków migowych na świecie. W Polsce najczęściej używanym językiem migowym przez osoby niesłyszące jest polski język migowy (PJM). Aby uczcić ten dzień Główny Urząd Statystyczny przygotował film z informacjami o GUS w polskim języku migowym.
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5657/7/1/informacje_o_glownym_urzedzie_statystycznym_w_tekscie_latwym_do_czytania__etr.pdf

Powered by WPeMatico