Kamieniami w polski patrol

Na odcinku służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Czeremsze funkcjonariusze ujawnili grupę piętnastu cudzoziemców, którzy chwilę wcześniej nielegalnie przekroczyli polsko-białoruską granicę. Patrol, który dotarł na miejsce zdarzenia został obrzucany kamieniami.

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/11260,Niebezpieczna-sytuacja-na-granicy-i-kolejni-nielegalni-migranci.html